UBND HUYÊN CHÂU ĐỨC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CB - GV - NV 
      
STTHọ tên Chúc vụSố điện thoại cá nhânĐơn vịGhi chú
1Hồ Thị Bích VânHiệu trưởng0982962109Trường MN Phượng Hồng 
2Nguyễn Thị Thu HằngP.Hiệu trưởng0987973825Trường MN Phượng Hồng 
3Nguyễn Thị Giao ChiGiáo viên0375984535Trường MN Phượng Hồng 
4Lê Thảo NguyênGiáo viên0983968502Trường MN Phượng Hồng 
5Lê Thị Thanh ThúyGiáo viên0971079663Trường MN Phượng Hồng 
6Nguyễn Thị Kim TrầmGiáo viên0962873643Trường MN Phượng Hồng 
7Nguyễn Thùy GiangGiáo viên0974986661Trường MN Phượng Hồng 
8Trần Thị Thanh ThúyGiáo viên0987604548Trường MN Phượng Hồng 
9Đặng Trần Phi YếnGiáo viên0369767646Trường MN Phượng Hồng 
10Hồ Thị HuệGiáo viên0384026263Trường MN Phượng Hồng 
11Nguyễn Thị HuyềnGiáo viên0975356267Trường MN Phượng Hồng 
12Đinh Thị Ngọc UyênGiáo viên0384943883Trường MN Phượng Hồng 
13Hồ Nữ Ngọc YếnGiáo viên0973882067Trường MN Phượng Hồng 
14Trịnh Thị HoàiGiáo viên0385662236Trường MN Phượng Hồng 
15Nguyễn Thị Như ÝGiáo viên0329201943Trường MN Phượng Hồng 
16Bùi Thị Lan TrinhGiáo viên0388201131Trường MN Phượng Hồng 
17Nguyễn Thị Hồng TâmGiáo viên0358651256Trường MN Phượng Hồng 
18Hồ Thị Bích ThủyGiáo viên0973673867Trường MN Phượng Hồng 
19Nguyễn Thị Kim TiếnGiáo viên0962918049Trường MN Phượng Hồng 
20Trần Thị Phương TúGiáo viên0329781860Trường MN Phượng HồngGV hợp đồng
21Nguyễn Lê Yến NhiGiáo viên0385134161Trường MN Phượng HồngGV hợp đồng
22Nguyễn Thị Thái HòaNhân viên kế toán0337149079Trường MN Phượng Hồng 
23Nguyễn Thị TruyềnNhân viên cấp dưỡng0399480826Trường MN Phượng HồngHĐ 68
24Hoàng Thị Thanh HươngNhân viên cấp dưỡng0986262148Trường MN Phượng HồngHĐ 68
25Phạm Thủy Ngọc ThànhNhân viên cấp dưỡng0785304075Trường MN Phượng HồngHĐ 68
26Nguyễn Thị Thanh TuyềnNhân viên cấp dưỡng0933370334Trường MN Phượng HồngHĐ 68
27Đặng Thị Thúy LànhNhân viên cấp dưỡng907221121Trường MN Phượng HồngHĐ 68
28Ngô Hồng ToànNhân viên bảo vệ0349779542Trường MN Phượng HồngHĐ 68
29Dương Nhất ViệtNhân viên bảo vệ0389226539Trường MN Phượng HồngHĐ 68
Tổng