UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11/KH-MNPH                                          Bình Giã, ngày 04 tháng 3 năm 2021

                                                               

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp trường

Năm học 2020 – 2021

    

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MNPH ngày 01/10/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Phượng Hồng.

          Nhà trường  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé khỏe bé tài năng” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức Hội thi Bé khỏe bé tài năng nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ emthực hiện tốt chuyên đề phát triển thể chất, đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ. Hình thành cho trẻ những ấn tượng tốt đẹp trong quãng thời gian ở trường mầm non, tạo tinh thần phấn khởi, hào hứng, sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi trước khi bước vào lớp 1.

Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các bé ở trường mầm non, từ đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục những đức tính tốt đẹp cho các bé trường mầm non. Hội thi nhằm tạo cơ hội để trẻ giao lưu học hỏi, thể hiện sự hiểu biết, trí thông minh, nhanh nhẹn, hồn nhiên, nhí nhảnh và tự tin trong giao tiếp, phát huy và bồi dưỡng những năng khiếu, tài năng của trẻ.  

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ở các trường mầm non, rèn luyện nề nếp, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho trẻ để trẻ phát triển tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phong trào xã hội hoá giáo dục ở các địa phương nhằm từng bước khẳng định vị thế của bậc học Mầm non.

Qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học, từ đó nhận thức đúng đắn về giáo dục mầm non và có sự quan tâm, phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về tinh thần lẫn thể chất.

2. Yêu cầu

Thực hiện nghiêm túc nội quy, thể lệ Hội thi; Trẻ các lớp mẫu giáo đều phải có trẻ tham gia hội thi, mỗi đội ít nhất từ 10 cháu trở lên. Thí sinh tham gia hội thi đảm bảo đúng thành phần, đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Đảm bảo tính khách quan, công bằng tạo niềm vui phấn khởi cho trẻ.

Hội thi mang không khí vui vẻ, thoải mái, phấn khởi, không khí tự nhiên, mang tính chất giao lưu, học hỏi, tuyên truyền tránh gây áp lực, gò bó cho trẻ.

          Nội dung kiến thức đưa ra trong chương trình giáo dục mầm non phù hợp với nhận thức của trẻ theo lứa tuổi.

Phát huy được  khả năng tư duy sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khéo léo, thẩm mỹ, tính kỷ luật, đoàn kết, hợp tác cao của trẻ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN

1.Thời gian thực hiện.

Dự kiến ngày 26/3/2021, lúc 8 giờ, tại Trường MN Phượng Hồng.

2. Đối tượng tham gia.

          Các cháu từ độ tuổi Mẫu giáo đang học tại Trường MN Phượng Hồng.( Cháu nhà trẻ có khả năng có thể đăng ký thi).

3. Điều kiện dự thi

- Cấp trường: Là trẻ qua vòng kiểm tra sức khỏe đủ điều kiện (đạt 6 điểm trở lên), có giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

4. Đội tuyển dự thi

Mỗi lớp thành lập một đội tuyển tham dự hội thi, tối đa không quá 10 cháu/lớp.

5. Đăng ký dự thi

Các lớp lập danh sách các cháu tham dự thi nộp về trường hạn nộp ngày 15/3/2021 (qua PHTCM). Nếu lớp nào nộp chậm lớp đó coi như không tham gia hội thi.

         III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG

1. Hình thức, cách tổ chức thi

- Hội thi sẽ diễn ra với 03 phần thi:

+ Phần thi: Phần thi kiểm tra sức khỏe và giới thiệu.

+ Phần thi Bé tài năng (thi dưới hình thức biểu diễn AEROBIC).

+ Phần thi Bé khỏe nhanh nhẹn.

         2. Nội dung

2.1. Nội dung 1: Phần thi kiểm tra sức khỏe

Các trẻ tham gia thi phần thi kiểm tra sức khỏe, trẻ đạt từ 8,0 điểm trở lên được tham gia phần thi tiếp theo.

2.2. Nội dung 2: Phần thi Bé tài năng

Thi dưới hình thức sân khấu hóa, mỗi đơn vị thành lập một đội thi. Các đội dự thi biễu diễn bài nhịp diệu Aerobic của từng lớp. Thời gian tối đa 5 phút.

2.3. Phần thi Bé khỏe nhanh nhẹn

Tổ chức cho trẻ dưới dạng trò chơi, bài tập vận động, thi đá bóng thông qua việc thực hiện trò chơi của trẻ để đánh giá và cho điểm.

2.4. Quy định chung.

          Để đánh giá kết quả của các cháu thực hiện, ban tổ chức tính điểm như sau:

Mỗi nội dung thi tốt từ  9 -10 điểm, khá từ 8 - dưới 9 điểm, trung bình từ 7 – dưới 8 điểm.

Số điểm giữa các ban giám khảo cộng lại sẽ có điểm bình quân cho cả đội và là kết quả để tính tốt, khá, trung bình (nhất, nhì, ba, còn lại là khuyến khích).

2.5. Cơ cấu giải thưởng.

Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải 3, còn lại giải KK.

Giải nhất: 300.000đ/giải

Giải nhì: 250.000đ/giải

Giải ba: 200.000đ/giải

Giải KK: 150.000đ/giải

Trường hợp các phần thi có cùng số điểm giữa các đội, ban giám khảo sẽ xét đến những yếu tố khác.

Riêng trò chơi giao lưu sẽ tính đội thắng cuộc cuối cùng để trao thưởng.

2.6. Kinh phí tổ chức.

          Giải thưởng: 1.350.000đ.

          Trang trí, nước uống: 300.000đ.

          Quà các đội: 700.000đ

          Tổng cộng: 2.350.000đ

          Kết hợp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng thực hiện kinh phí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi, các quyết định liên quan về Hội thi, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội thi.

- Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi. Chuẩn bị, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ Hội thi.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau Hội thi.

2. Đối với các lớp                            

Tạo mọi điều kiện thuận lợi bồi dưỡng và thành lập đội cho các cháu tham dự Hội thi cấp trường.

Giáo viên phụ trách các lớp chuẩn bị đầy đủ trang phục, đạo cụ theo các tiết mục dự thi năng khiếu của lớp mình, lập bảng đăng ký tiết mục, tên đề tài dự thi gởi về văn phòng nhà trường trước ngày 15/3/2021 để nhà trường tổng hợp.

3. Ban tổ chức

Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo các đồ dùng cần thiết cho các phần thi, tạo điều kiện cho các cháu tham gia đạt kết quả tốt.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi "Bé khỏe, bé tài năng"  năm học 2020-2021 của Trường Mầm non Phượng Hồng. Đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ CM;

- Lưu VT.

                                                                                                   Hồ Thị Bích Vân