UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

 TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒN

 

Số: 10 /KH-MNPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Bình Giã, ngày 01 tháng 3 năm 2021.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2021

 

 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 19/KH/-PGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Châu Đức tổ chức Ngày sách Việt Nam năm

2021.

Trường Mầm non Phượng Hòng xây dựng Kế hoạch Ngày sách Việt Nam

năm 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

          - Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách.

     - Giáo dục giáo viên về ý thức và nâng cao kỹ năng xếp sách có khoa học

và trình tự khi ở nhà cũng như ở trường.

          - Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập qua đó góp phần thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh Trường Mầm non Phượng Hồng.

- Ngày Sách Việt Nam năm 2021 được tổ chức với hình thức thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021

          - Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa học, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh Trường Mầm non Phượng Hồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

         - Tổ chức tuyên truyền về mục đích, Ngày sách Việt Nam năm 2021 tập trung vào các hoạt ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nhân viên, học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

- Tham gia sưu tầm các tư liệu, tài liệu  cùng nhau chia sẻ về sách và tài liệu học. 100% Giáo viên gửi cẩm nang về cách chăm sóc trẻ, dinh dưỡng đối với trẻ mầm non trong mùa phòng chống dịch bệnh.

- Nhà trường tuyên truyền, giới thiệu sách các cuốn sách có nội dung phù hợp nhất đến với phụ huynh đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, khai thác, sử dụng tài nguyên sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy áp dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích giáo viên tham gia hưởng ứng ngày đọc sách trên facebook, trên youtbe, trên báo giáo dục thời đại, báo nhân dân của chi bộ,

- Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nhân viên, học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục; tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Vận động, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ nhân viên, họcsinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtobe ...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.

- Tổ chức lựa chọn các tài liệu là chỉ thị của chính phủ, văn bản của các cấp về phòng chống dịch bệnh, sách tham khảo, sách chương trình giáo dục, truyện tranh lứa tuổi mầm non, báo, tạp chí, các tư liệu... phù hợp để giới thiệu qua zalo, facbook…

- Sắp xếp sách trưng bày – giới thiệu sách tại văn phòng nhà trường khi GV cần đến lấy những phải đảm bảo nguyên tắc vệ sinh phòng chống dịch, Khi giáo viên đến lấy phải báo cáo BGH cho phép từng người lấy tài liệu tránh nhiều người tiếp xúc nhau.

- Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện với chủ đề “Tủ sách cho bạn và cho tôi”. Nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh tham gia ngày  đọc sách

- Phát động, tổ chức quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp  làm phong phú hơn  để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, trao đổi thảo luận trong nhóm.

           - Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách xây dựng tủ sách thư viện; khuyến khích cán bộ, giáo viên, cán bộ nhân viên, học sinh trong nhà trường tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc như: “Cuốn sách đầu tiên”, “Điểm sách hay”, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

          - Đối với Học sinh giáo viên thường xuyên gửi cho gia đình trẻ  các hoạt động trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ của các tuần trong học kỳ 2 để trẻ được  xem các tiết dạy của cô truyền đạt trên yoube trên zalo kết nối giữa phụ huynh và giáo viên cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất trong chương trình.

          - Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (sách giấy, sách điện tử ...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay, phừ hợp với lứa tuổi.

- Hình thức thực hiện: Theo từng khối, lớp, giáo viên đăng ký mượn sách về nhà đọc. Học sinh và phụ huynh được nhà trường và giáo viên chuyển tải các nội dung tuyên truyền về chăm sóc, dinh dưỡng, dạy con các kỹ năng sống, dạy trẻ các hình thức trên mạng và tuyên truyền các Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh covid-19 trong cộng đồng.

3. Thời gian tổ chức thực hiện:

          Thời gian: Từ 01/4/2021đến ngày 28/4/2021.

     4. Trách nhiệm thực hiện

          Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2021.

1. Bà Hồ Thị Bích Vân

- Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. Bà Trịnh Thị Hoài

- PHT/- Phụ trách Website

Phó ban

5. Các tổ trưởng của các nhóm lớp

- Giáo viên

Ủy viên

- Tổ chức ngày sách Việt Nam đa đạng vừa linh hoạt, khoa học, phong phú, theo yêu cầu 5K trong phòng chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoản cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến hoặc đăng ký tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu sách.

5. Phân công thực hiện

- Các tổ trưởng + PHT/ Trịnh Thị Hoài chuẩn bị sách đầy đủ chu đáo để phục vụ bạn đọc và nội dung giới thiệu sách lên trang Website nhà trường.

- Bộ phận tin học có trách nhiệm đăng lên trang Website, Zalo nhà trường.

6. Chế độ báo cáo

- Gửi lịch khai mạc và kế hoạch ngày sách Việt Nam năm 2021 về địa chỉ gmail: danghoapgd@gmail.com trước ngày 10/3/2021.

- Báo cáo kết quả tổ chức ngày “Ngày hội sách Việt Nam năm 2021” trước ngày 29/4/2021.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội sách Việt Nam năm 2021” của Trường Mầm non Phượng Hồng. Đề nghị các tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu VT.

                                                                          Hồ Thị Bích Vân