KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

Đính kèm Kế hoạch số  30/KH- MNPH ngày 10/9/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

Tháng 8/2021

Tổng vệ sinh trường, lớp.

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè của Sở GDĐT tổ chức

Thực hiện "Sữa học đường” đợt 2/2021; chuẩn bị cho tổng kết Đề án sữa giai đoạn 2016-2021.

Tổ chức tuyển sinh các cháu năm học 2021-2022. Huy động trẻ ra lớp.

Kiểm kê tài sản các lớp, tài sản bán trú, đồ chơi ngoài trời năm học 2021-2022.

Phân chia số cháu/ lớp đúng theo độ tuổi                  

 

Thực hiện một số công việc chuẩn bị năm học 2021-2022

 

Thực hiện hồ sơ phổ cập xóa mù từ 0-60 tuổi trên địa bàn xã.

Tháng 9/2021

 

Tham dự khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022.

 

Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên, trong thời gian trẻ chưa đến trường. Kiểm tra công tác vệ sinh trường, lớp.

 

 

Sinh hoạt chuyên môn cấp học.

 

 

Tham gia Tập huấn thực hiện chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa do Sở GD tổ chức, triển khai lại cho tập thể nhà trường.

 

 

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung cho "Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

 

Điều chỉnh đăng ký sữa học đường đợt 2 năm 2021

 

Báo cáo số liệu, công tác đầu năm 2021-2022.

 

 

Thực hiện công tác kiểm tra phổ cập GDMNTNT năm 2021. Kiểm tra hồ sơ phổ cập.

 

Tổ chức trang trí “Xây dựng trường mầm non giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Tham gia chiến dịch diệt lăng quăng.

Tổ chức cân đo các cháu đợt I, tổng hợp.

Thực hiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2021-2022 nộp về PGD

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021- 2022.

 

Tham gia tập huấn triển khai thí điểm xây dựng trường mầm non thích ứng với BĐKH và BVMT cho CBQL và giáo viên mầm non cốt cán trên địa bàn tỉnh.

 

Xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Họp nhà trường.

 

 

 

 

 

Tháng 10/2021

Kiểm tra cảnh quan sư phạm các lớp, nhà bếp. Phát động và chấm điểm môi trường xanh, sạch, đẹp.

Kiểm ra phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi năm 2021 cấp huyện.

Kiểm tra CTQL GDMN Ngoài Công lập năm học 2020-2021

 

Tham dự Chuyên đề theo tiêu chí: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực: Giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng – xã hội.

 

Duyệt kế hoạch năm học, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho các khối và GV các lớp.

 

Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn của PGD.

 

Sinh hoạt tổ bộ môn cấp học.

Xây dựng kế hoạch chuyên đề.

Kiểm tra công tác tuyển sinh.

Triển khai các chuyên đề và các văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm tra cân đo và thực hiện sổ sức khỏe.

Phối hợp với công đoàn trường tổ chức ngày thành lập HLHPN 20/10

 

 

 

Tháng 11/2021

Phát phiếu thăm dò kiến thức phụ huynh

Kiểm tra công tác y tế vệ sinh, phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích.

 

Tham dự tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên tham gia giáo dục người khuyết tật ở lứa tuổi mầm non theo kế hoạch 686/KH-SLĐTBXH ngày 27/10/2020 do Sở Giáo dục tổ chức.

 

Kiểm Tra các kế hoạch của nhà trường, công tác tự quản lý của hiệu trưởng.

Kiểm tra kế hoạch chuyên môn, kế hoạch giáo dục, hồ sơ sổ sách chuyên môn.

 

Phối hợp với trung tâm y tế khám sức khỏe đợt I cho các cháu

 

Tổ chức các hoạt động ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Kiểm tra việc thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường các lớp

 

Kiểm tra chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm ( 01 nhân viên)

 

Kiểm tra chuyên môn PGD.

 

Hỗ trợ hội thi Aeorobic lần 1 do tỉnh tổ chức.

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2021

 

Kiểm tra hồ sơ công văn đi đến.

 

Tổ chức cân đo cho các cháu đợt  II

Tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan Tượng đài chiến thắng Bình Giã

Các nhóm thực hiện kiểm định chất lượng và thu thập minh chứng.

Họp sơ kết hoạt động tổ bộ môn

 

Tổng kết Đề án sữa giai đoạn 2016-2021.

 

Kiểm tra chuyên đề 1 GV. 01 nhân viên.

Kiểm tra  công tác tài chính

Tổ chức thi viết sáng kiến giải pháp, thi làm đồ dùng đồ chơi.

 

 

 

 

 

Tháng 01/2022

Kiểm tra hoạt động SPNG 1GV.

Kiểm tra chuyên đề 01 giáo viên.

Thẩm định SKGP chấm điểm đồ dùng đồ chơi dự thi cấp trường.

 

Báo cáo kết quả thực hiện sữa học đường, quản lý ngoài công lập năm 2021, báo cáo sơ kết học kỳ I năm hoc 2021-2022.

 

Tổ chức sơ kết học kỳ I

Báo cáo kết quả quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập

Họp chuyên môn, học tập trung chương trình BDTX

Chọn Sáng kiến dự thi cấp huyện.

 

Kiểm tra hồ sơ Sữa học đường. Kiểm kê tài sản chuyên môn, bán trú

 

 

 

 

Tháng

02/2022

 

Kiểm tra sinh hoạt chuyên môn 5- 6 tuổi

Kiểm tra công tác PCCC, trường học an toàn.

 

Kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” ở trường.

 

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ và quy tắc ứng xử.

 

Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn của PGD.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03/2022

Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Phát động hưởng ứng tháng An toàn giao thông

 

Kiểm tra công tác chỉ đạo ngoài công lập.

 

 Cân đo các cháu đợt III, liên hệ TTYT huyện Châu Đức khám sức khỏe cho các cháu lần II

 

Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ kiểm định

 

Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo 01 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 02 giáo viên.

Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, Bé ngoan ”

Kiểm tra công tác bán trú và hồ sơ sổ sách bán trú.

Tổ chức chuyên đề cấp trường

 

 

 

 

 

Tháng 04/2022

Hưởng ứng tháng VSATTP (15/4-15/5)

Kiểm tra việc thực hiện 3 công khai

 

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

 

 

Sinh hoạt Hội đồng bộ môn cấp học.

 

Kiểm tra chuyên đề 01 giáo viên.

 

Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn của PGD.

 

Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng thường xuyên

Kiểm tra các nhóm, lớp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường và sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

Kiểm tra tài sản, đồ chơi ngoài trời, việc chăm sóc cây xanh.

Tổ chức chuyên đề cấp trường

 

Kiểm tra sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 05/2022

Báo cáo kết quả BDTX

Kiểm tra hồ sơ kiểm định chất lượng

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.

Hoàn thành Chương trình GDMN ngày 21/5.

Kiểm tra hồ sơ sữa học đường và báo cáo thực hiện Chương trình sữa học đường.

Tổ chức kiểm tra chất lượng các cháu 3 tuổi và 4-5 tuổi cuối năm, kiểm tra bộ công cụ gồm 30-40 chỉ số học kỳ II cho trẻ 5 tuổi.

 Đánh giá VC – người lao động cuối năm, đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường tiểu học

Xét thi đua năm học 2021-2022 nộp về PGD

Tổ chức tổng kết năm học 2021 – 2022, báo cáo tổng  kết năm học.

Kiểm kê tài sản trường, các nhóm lớp, bếp cuối năm

 

Sinh hoat chuyên môn cấp học.

 

Kiểm tra hoàn thành chương trình

Phân công trực hè

6+7/ 2022

Thực hiện các báo cáo.

 

Báo cáo tổng kết năm học, thi đua, quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập, thực hiện chương trình GDMN.

 

Tuyển sinh năm học 2022-2023

Tham dự các lớp nghiệp vụ hè