A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

    UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                                                                                            Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng GDMN

 
  

 

Thời gian

Nội dung chương trình

(dự kiến)

Thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

  20/9/2021

 

-Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung;

-Hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung;

-Chỉ đạo công tác tập huấn bồidưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo viên:

Hồ Thị Bích Vân (HT)

 

 

 

Triển khai, hướng dẫn Thông tư 50/TT-BGDĐT ngày 31/12/2120 của Bộ GDĐT Ban hành Chương trình làm quen tiếng Anh

 

 

Thông tư 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2120 của Bộ GDĐT Ban hành điều lệ trường mầm non.

 

 

     20/9/2021

Triển khai, hướng dẫn Thông tư 47/TT-BGDĐT ngày 31/12/2120 của Bộ GDĐT Quy định lựa chọn đồ chơi, học liệu.

 

Báo cáo viên:

Lê Thảo Nguyên (Tổ trưởng)

 

 

 

 

    

20/9/2021

Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.

Báo cáo viên:

Nguyễn Thùy Giang (Giáo viên)

 

    

 

 

      21/9/2021

Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

 

 

Báo cáo viên:

Trịnh Thị Hoài (PHTCM)

 

Hướng dẫn Thông tư 51/TT-BGDĐT ngày 31/12/2120 của Bộ GDĐT sửa đổi một số nội dung của Chương trình GDMN; Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GDĐT Ban hành Chương trình GDMN.

Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non.

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của trường mầm non.

     

Chiều       22/9/2021

Giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm trong các cơ sở GDMN

Báo cáo viên:

Đặng Trần Phi Yến (Tổ trưởng)

 

 

23/9/2021

         Sáng

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng (PHTBT

 

23/9/2021

Chiều

Riêng Nhân viên

 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng (PHTBT

 

23/9/2021

Chiều

Riêng Nhân viên

 

Thông tư 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2120 của Bộ GDĐT Ban hành điều lệ trường mầm non.

Báo cáo viên:

Hồ Thị Bích Vân (HT)

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Tháng 10 : 411