UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHƯỢNG HỒNG                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:       /TB-MNPH                                                                                                     Bình Giã, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SNH NĂM HỌC 2021-2022

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hỗ trợ phụ huynh học sinh không cần đến trường nộp hồ sơ nhập học đầu cấp, đảm bảo trong phòng, chống dịch và tiến độ tuyển sinh năm học 2021-2022, được sự đồng ý của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, Trường Mầm non Phượng Hồng xã Bình Giã thông báo và hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Khối nhà trẻ: 3 nhóm lớp – số cháu 70 cháu

Khối mẫu giáo: 7 lớp – số cháu 210 cháu

          2. Độ tuổi tuyển sinh:

Độ tuổi cháu nhà trẻ: Các cháu khai sinh từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2020

Độ tuổi mẫu giáo: Các cháu khai sinh từ tháng 01/ 2016 đến tháng 12/2018

          3. Thời gian tuyển sinh:

Từ  ngày 01 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021

          4. Hình thức tuyển sinh:

          4.1. Phụ huynh đăng ký trực tuyến:

* Bước 1: Phụ huynh học sinh chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh trực tuyến gồm:

+  Đơn nhập học (phụ huynh nhập trực tiếp trên phần mềm).

+  Chụp hình hoặc scan rõ nội dung bản chính các giấy tờ đính kèm hồ sơ như sau:

- Giấy khai sinh.

- Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (chỉ chụp trang bìa, trang có tên chủ hộ và trang có tên học sinh).

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

* Bước 2:

- Phụ huynh truy cập đến địa chỉ dưới đây, đăng ký tài khoản nộp  hồ sơ tuyển sinh nếu chưa có, nhập đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu tại đường dẫn https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn

- Nộp đính kèm các tập tin theo đúng thứ tự đã chuẩn bị ở (bước 1) trên phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

*Bước 3: Theo dõi quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh tại địa chỉ https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn hoặc cài đặt ứng dụng vnEdu Connect trên điện thoại miễn phí, đăng nhập để theo dõi.

          4.2. Phụ huynh đăng ký qua điện thoại hoặc zalo:

Để tạo điều kiện cho những phụ huynh không đăng ký trực tuyến được, nhà trường bố trí những giáo viên và nhân viên hỗ trợ đăng ký giúp cho phụ huynh qua các số điện thoại sau:

+ Cô Trịnh Thị Hoài: 0385.662.236; Cô Nguyễn Thị Kim Trầm: 0962.873.643  (Hỗ trợ đăng ký cho trẻ sinh: năm 2019; tháng 1,2 năm 2020).

+ Cô Đặng Trần Phi Yến: 0369.767.646; (Hỗ trợ đăng ký cho trẻ sinh: năm 2018).

+ Cô Lê Thảo Nguyên: 0983.968.502;  (Hỗ trợ đăng ký cho trẻ sinh: năm 2017).

+ Cô Nguyễn Thùy Giang: 0974.986.661; (Hỗ trợ đăng ký cho trẻ sinh: năm 2016)

     Nhà trường thông báo để quý phụ huynh được biết và đăng ký nhập học cho con em đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã Bình Giã;

- Lưu HS tuyển sinh.

 

                                                                                                              Hồ Thị Bích Vân